2-weeks body-type capacity fb fill-app find-auto fuel-type gearbox get-money get-quote history instagram mail map-pin menu-barsmenu-closemilage minus payout percentage phone plus sold-car startime waze whatsapp world year years

Whatsapp

Sazinies ar mums

Zvanīt

Sazinies ar mums

Darbdienās 9:00-18:00, Sestdienās 9:00-15:00, Svētdienās 10:00-15:00

Piekrišana Personas Datu Apstrādei

Parakstot šo pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas. Iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību. Iesniedzējs apliecina, ka ir informēts,ka nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanas gadījumā, tas ir pamats krimināllietas ierosināšanai pret ziņu iesniedzēju vai pieteikuma aizpildītāju saskaņā ar Latvijas Republikas krimināllikuma 177.pantu vai 210.pantu. Ar šo pieteikuma aizpildīšanu, iesniedzējs piekrīt šajā pieteikumā norādīto savu personas datu apstrādei, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu 7.pantu 1.punktu. Esmu informēts un piekrītu, ka datus apstrādā SIA “Raudas auto”, vien.reģ.Nr.40203260218, faktiskā adrese Raudas iela 23, Rīga, un datus nodod trešajām personām, tādiem kā aizdevums.lv, Incredit group, Vita Credit, Mogo AS, Nord līzings SIA, Big banka AS, Inbanka AS, Money express.

Ar šo es neiebilstu un piekrītu,ka kļūst par kompānijas datu bāzes subjektu, ka sniegtās ziņas tiek pārbaudītas kompānijas personu datu bāzē.Piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle, Sia "Aizdevums.lv",“SIA Inbank līzings “AS “Privat Banka” Sia"Money Express Credit", Sia "Vita Credit", SIA NORD LIZINGS” AS "Mogo", Sia "InCredit Group" saņem un sniedz informāciju par manām saistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ CSDD un „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra,  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām. Ar šo piekrītu saņemt Sia "Aizdevums.lv", SIA Inbank līzings” AS “Privat Banka” Sia"Money Express Credit", Sia "Vita Credit", AS "Mogo", Sia "InCredit Group", Bigbank AS Latvijas filiāles un Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāle sadarbības partneru piedāvājumus, izmantojot manis norādīto kontaktinformāciju,informācija var tikt saglabāta, tajā skaitā elektroniski.

Uzņēmums nedos atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā , jo darbojas pēc Vispārējās datu aizsardzības regulas (ES 2016/679).

Pieteicējs apstiprina iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka viņš/viņa darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu. Pieteicējs apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt pieteicēja lēmumu pieņemšanas spējas. Ar šo piekrītu,ka Sia "Aizdevums.lv",AS “Privat Banka”, “SIA Inbank līzings”, SIA”NORDLIZINGS”,Sia"Money Express Credit", Sia "Vita Credit", AS "Mogo", Sia "InCredit Group" , Bigbank AS Latvijas filiāle (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese:  Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039) veic manu personas datu apstrādi atbilstoši katras aizdevējkompānijas klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā.

Ar šo apstiprinu,ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: www.bigbank/klientu-datu-apstrades-principi/ un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros.

Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru saraksts ir pieejams šeit: https://www.bigbank.lv/dokumenti/Piekrišanu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles,Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru piedāvājumus var atsaukt jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu uz e-pastu:  [email protected], vai zvanot pa tel: 8338.